amateurs

De Stad Verbeeldt voor amateurs (gevorderden en beginners)

Ben je amateur fotograaf, filmer of beeldmaker, dan is er voor jou een aantrekkelijk programma. In samenwerking met de Fotobond Centrum voor Vrijetijdsfotografie wordt gezocht naar manieren om de amateurfotografie in de regio Trans IJssel te versterken.


fotobond.nl

Tevens werken wij samen met de landelijke Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs(NOVA) en de Overijsselse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (OVA) en lokale videoclubs o.a. uit Zwolle.


nova.videofilmers.nl
Werklabs en ateliers voor amateurs (fotografen, filmers, beeldmakers)

Drie of vier keer per jaar in 2019 – 2020 wordt gewerkt met elkaar aan storytelling in beeld en geluid. Professionals en gevorderde amateurs kunnen gezamenlijk optrekken en interessante fotografen, filmers, beeldmakers naar Zwolle halen. Zij gaan ook zelf aan de slag in werklabs/ateliers. Doelgroepen zijn de gevorderde amateur fotografen en videomakers en leden die aangesloten zijn bij de landelijke Fotobond Centrum voor Vrijetijdsfotografie, Federatie NOVA en Dupho.

  • Werklab/atelier 1: Storytelling in fotografie, beeld en geluid (fotografie en film)
  • Werklab/atelier 2: Storytelling in fotografie, in beeld en geluid (animatie / gaming)
  • Werklab/atelier 3: Storytelling in beeld en geluid (werken met drones)
  • Werklab/atelier 4: Storytelling in fotografie, beeld en geluid (multimediale producties)
Een foto-, film- en beeldwedstrijd voor amateurs

Amateur fotografen, filmers, beeldmakers kunnen hun beeldverhalen indienen bij een vakjury voor amateurs (gevorderden en beginners). Er wordt aansluiting gezocht bij storytelling in beeld en geluid. Wij hebben vier categorieën vastgesteld waar beeldverhalen voor kunnen worden ingeleverd. Deze vier categorieen komen overeen met de categorieen van de Zilveren Camera Canon 2018. Deze gelden ook voor de wedstrijd van de professionals en de gevorderde amateurs:

  • Nieuws regio (serie en enkel beeld)
  • Documentair nationaal (serie)
  • Documentair internationaal (serie) - Vlaanderen
  • Personen in het nieuws (serie en enkel beeld)

De categorieën sluiten aan bij journalistieke fotografie en documentaire fotografie van de Zilveren Camera Canon en sociale fotografie en geëngageerde fotografie en beeld van Noorderlicht Groningen.

Tentoonstelling De Stad Verbeeldt voor amateurs

De geselecteerde beeldverhalen door de vakjury worden onder de titel De Stad Verbeeldt voor amateurs tentoon gesteld op een nog nader te bepalen locatie. Het thema is storytelling in fotografie, beeld en geluid. Deze tentoonstelling wordt indien mogelijk gezamenlijk gepresenteerd met een van de landelijke tentoonstellingen van Zilveren Camera Canon 2018 of Terzijde van Ton Broekhuis van Noorderlicht Groningen op een nader te bepalen locatie

Vakjury De Stad Verbeeldt voor amateurs

Een professionele vakjury bestaande uit: Gertjan Aalders, voorzitter vakjury, Bert Janssen, Margreet Vloon, Corine Aalvanger, Willem Alkema, aangevuld met regionale fotografen zullen op basis van een aantal van te voren opgestelde criteria rond de storytelling in fotografie, beeld en geluid voor amateurs de inzendingen selecteren voor de tentoonstelling De Stad Verbeeldt voor amateurs.

Tentoonstelling De Stad Verbeeldt voor amateurs

De geselecteerde beeldverhalen door de vakjury worden onder de titel De Stad Verbeeldt voor amateurs tentoon gesteld op een nog nader te bepalen locatie. Het thema is storytelling in fotografie, beeld en geluid. Deze tentoonstelling wordt indien mogelijk gezamenlijk gepresenteerd met één van de landelijke tentoonstellingen van Zilveren Camera Canon 2018 of Terzijde van Ton Broekhuis van Noorderlicht Groningen op een nader te bepalen locatie in Zwolle.