de wijk

Cultuureducatie en cultuurparticipatie voor wijkbewoners, amateurs, leerlingen en studenten.

De Aalanden en de Binnenstad zijn twee verschillende wijken. De Aalanden is ontstaan in het buitengebied en ligt in een waterrijk gebied met beken, rivieren en sloten. Het project Alles Stroomt van ZZP ZoGemaakt sluit goed aan in de wijk Aalanden op De Stad Verbeeldt.

De Binnenstad van Zwolle is compact gebouwd met veel winkelvoorzieningen, kerken, musea en staat bekend als cultuurhistorische binnenstad met een rijke historie aan verhalen. Er wonen minder jonge mensen in de binnenstad, dat is voor ons een uitdaging om gezamenlijk met jongeren van 12-17 jaar te verkennen hoe zij de binnenstad beleven als jonge bewoners. Samen met het wijkmanagement en de Stadkamer worden ateliers georganiseerd voor deze binnenstadbewoners. Voor leerlingen van het vo, mbo en hbo is het ook een mooie uitdaging om hun verhaal over de binnenstad zelf te leren vorm geven.

In samenwerking met

  • Stadkamer, Wijkvereniging Aalanden en Binnenstad
  • Wijkcentrum Aalanden en wijkbewonersvereniging Binnenstad
  • Wijkmanagement Aalanden en Binnenstad, maatschappelijke
  • culturele instellingen en onderwijs in deze beide wijken
Werklabs/ateliers voor wijkbewoners en amateurs

Wijkbewoners en stadsbewoners, die affiniteit hebben met de Aalanden en de Binnenstad kunnen hieraan meedoen. Er wordt een vijftal werklabs/ateliers georganiseerd per wijk, waaraan ook volwassenen, die afstand hebben tot de arbeidsmarkt via een budget van het wijkmanagement, gratis kunnen deelnemen.

Onderzocht wordt of werklabs/ateliers buitenschools van leerlingen en studenten gecombineerd kunnen worden met werklabs/ateliers voor volwassenen.

Werklabs en ateliers voor wijkbewoners, amateurs zijn:

  • Cultuurhistorie van de wijk
  • Storytelling in fotografie, beeld en geluid door docent storytelling en fotograaf en filmer
  • Storytelling in beeldtaal en geschreven taal door docent storytelling in fotografie en beeld
  • Storytelling in fotografie, beeld en geluid met docenten op het gebied van audiovisueel beeld en film
  • Storytelling in beeld: animatie of gaming door docenten en beeldmakers op het gebied van animatie en gaming
Een foto-, film- en beeldwedstrijd rond storytelling De Stad Verbeeldt – in de wijk

De deelnemers uit de wijken Aalanden en Binnenstad kunnen hun beeldverhalen indienen bij de vakjury cultuureducatie en cultuurparticipatie. Er wordt aansluiting gezocht bij storytelling in beeld en geluid in de meest brede zin van het woord.

Vakjury De Stad Verbeeldt cultuureducatie en cultuurparticipatie - in de wijk

Een professionele vakjury bestaande uit: Gertjan Aalders, voorzitter vakjury, Bert Janssen, Margreet Vloon, Corine Aalvanger, Willem Alkema, aangevuld met Zwolse en regionale fotografen zullen op basis van een aantal criteria rond storytelling in fotografie, beeld en geluid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie de inzendingen selecteren voor een tentoonstelling De Stad Verbeeldt - in de wijk.

Tentoonstelling De Stad Verbeeldt voor cultuureducatie en cultuurparticipatie - in de wijk

De geselecteerde beeldverhalen storytelling in fotografie, beeld en geluid die geselecteerd zijn op basis van een aantal beoordelingscriteria worden tentoon gesteld. Deze tentoonstelling De Stad Verbeeldt – in de wijk, wordt indien mogelijk gezamenlijk gepresenteerd met één van de landelijke tentoonstellingen Zilveren Camera Canon 2018 of Terzijde van Ton Broekhuis van Noorderlicht Groningen op een nader te bepalen locatie in Zwolle.