over > doneren

Hoe kun je meehelpen met De Stad Verbeeldt?

Stichting De Stad Verbeeldt werkt samen met professionele organisaties en amateur organisaties op het gebied van storytelling in fotografie, beeld en geluid, zowel lokaal, regionaal als landelijk en internationaal. Wij werken met diverse culturele, maatschappelijke instellingen, onderwijs, bedrijfsleven, overheden en fondsen samen.

Wij werken met een programmamanager, professionals, amateurs, een artistiek team, een kernteam en vele vrijwilligers, die hun steentje bij willen dragen om exposities, Fotosalons, werklabs, ateliers, discussie- of expertmeetings, en overige activiteiten te realiseren.Hoe kun je ons steunen?

 • Door de
  exposities
  te bezoeken op diverse locaties in de stad Zwolle
 • Actief
  mee te doen
  aan de Fotosalons, werklabs en ateliers als professional, amateur, wijkbewoner, leerling en student
 • Je aanmelden als
  vrijwilliger
  via de website https://destadverbeeldt.nl/vrijwilligers. Wij werken met vrijwilligers die met passie hun werk willen doen en geïnteresseerd zijn in storytelling in fotografie, beeld en geluid.
 • Je kunt ook
  doneren
  door een bijdrage te schenken: Stichting De Stad Verbeeldt kun je steunen door een bijdrage te storten op IBAN NL08 ABNA 0837 9598 45 t.n.v. Stichting De Stad Verbeeldt. De stichting is erkend als ANBI, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar volgens de regels van de inkomsten- en vennootschapsbelasting
 • Je kunt onze
  petitie
  steunen via onze website https://destadverbeeldt.nl/petitie, daarmee laat u zien dat u onze stichting steunt, dat wij weer kenbaar kunnen maken naar derden.
 • Je kunt extern
  adviseur
  worden van de stichting De Stad Verbeeldt, dat betekent dat je je expertise beschikbaar stelt voor de organisatie en activiteiten van de Stichting De Stad Verbeeldt.
 • Je kunt
  ambassadeur
  worden van onze stichting De Stad Verbeeldt, daarmee kunnen wij als stichting laten zien wie ons werk belangrijk vindt.
 • Je kunt ook
  sponsor
  worden van Stichting De Stad Verbeeldt door een materiële of immateriële bijdrage te leveren. Meld je aan via info@destadverbeeldt.nl.