Masterclass Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid met JenaXL MAVO4 en VWO4 en Margreet Vloon
Leerlingen MAVO4 en HAVO4 van JenaXL in Zwolle Zuid
Masterclass Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid met OBS De Marshof en Margreet Vloon. Sefanja Jonkind maakt opnamen.
OBS De Toonladder met Miniboekproject. Opnamen met studenten Deltion College en Peter Hut, Videoclub Zwolle.
Leerlingen OBS De Toonladder
Masterclass Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid met JenaXL MAVO4 en VWO4 en Margreet Vloon
Leerlingen MAVO4 en HAVO4 van JenaXL in Zwolle Zuid
Masterclass Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid met OBS De Marshof en Margreet Vloon. Sefanja Jonkind maakt opnamen.
OBS De Toonladder met Miniboekproject. Opnamen met studenten Deltion College en Peter Hut, Videoclub Zwolle.
Leerlingen OBS De Toonladder
onderwijs

Onderwijs

Flyer onderwijs


Wedstrijden

Er wordt momenteel hard gewerkt aan beeldverhalen met als thema De Stad Verbeeldt door leerlingen van het Meander College, Talentstad, Journalistiek Windesheim. Daarnaast zijn leerlingen van Deltion, Cibap, Landstede en ArtEZ uitgenodigd om mee te doen met de twee wedstrijden:
1. Wedstrijd voor professionals en gevorderde amateurs
2. Wedstrijd voor (wijk)bewoners, amateurs, leerlingen en studenten
Iedereen kan zich nog aanmelden met een inzending tot 1 april 2020. Ga naar pagina Professionals/Amateurs of naar De Wijk Binnenstad of Aalanden. Daar vind je alle informatie.


Terugblik bezoek Zilveren Camera
Meer dan 1.000 leerlingen hebben de expositie Zilveren Camera bezocht onder begeleiding van hun docenten. Soms met een speciale opdracht, soms met een rondleider van De Stad Verbeeldt. Dit leverde veel inspiratie op en herkenning van fotobeelden uit 2018. Mooie verdiepende gesprekken over diverse onderwerpen, die hen bezig houden en waar zij ook op zoek waren naar ethische dilemma’s

Zilveren Camera

Koen van Weel - Oranje verslaat Duitsland
Lesbrieven Zilveren Camera 2018

Voor po en vo zijn lesbrieven geschreven, die gebruikt kunnen worden door de docenten en leerkrachten om met leerlingen in gesprek te gaan over de fotobeelden van de Expositie Zilveren Camera 2018. Daarnaast krijgen de scholen, die met de werklabs & ateliers meedoen, een set ansichtkaarten van de winnaars van de Zilveren Camera 1929-2019. En er is een Fotoboek dat nageslagen kan worden met alle fotobeelden van de expositie.

Kijkwijzer basisonderwijs, kijkwijzer voortgezet onderwijs .
Storytelling

De Stad Verbeeldt heeft dit jaar twee wijken uitgekozen om beeldverhalen te verzamelen voor de wedstrijd en de expositie De Stad Verbeeldt, die in mei 2020 tentoongesteld zal worden.

In 2016-2017 hebben wij beeldverhalen laten ontwerpen met leerlingen van het Po en vo in Assendorp en Stadshagen. In 2018 hebben wij met als titel Zwolle Vertelt beeldverhalen gemaakt met leerlingen van het po en vo in Holtenbroek en Zwolle-Zuid. Dit leverde mooie resultaten op.

Dit jaar is het thema De Stad Verbeeldt storytelling in fotografie, beeld en geluid. Leerlingen van het po en vo worden uitgenodigd om mee te doen met dit binnenschools programma in de Binnenstad en de Aalanden.

Werklab/Atelier Storytelling in fotografie

Video werklab 2018 Jena XL
Video werklab 2018 OBS De Marshof

Meander College doet mee met werklabs & ateliers in de Aalanden.
Dit jaar zijn wij gestart met 75 leerlingen bij het Meander College in de Aalanden, die werklabs & ateliers volgen en hun eigen beeldverhaal gaan maken. Onder inspirerende leiding van Margreet Vloon, Corine Aalvanger, Elmer Kaan, Gerlinde Schrijver, Rinske Chevalking, Gert Klos en Fieke van ’t Riet, gaan de leerlingen aan de slag met beeldverhalen in fotografie in de Aalanden. De leerlingen kunnen hun beeldverhalen inzenden bij de vakjury, die in april 2020 de selectie bekend zal maken voor de wedstrijd De Stad Verbeeldt in Zwolle.

Een eigen beeldverhaal maken door met een camera op pad te gaan. Binnen dit werklab/atelier leer je goed naar je eigen leefomgeving te kijken en verhalen op te halen over mensen, dieren, de natuur, sport, etc. Een eigen beeldverhaal maken onder begeleiding van Margreet Vloon, fotograaf en Corine Aalvanger, fotograaf. Wij noemen dat storytelling in fotografie. Je krijgt een aantal werklabs/ateliers, waarbinnen je de kneepjes van het vak fotografie leert kennen en leert hoe je een eigen beeldverhaal het beste kunt maken. De beeldverhalen kunnen meedoen met de wedstrijd voor (wijk)bewoners, amateurs, leerlingen en studenten. Leerlingen die het leuk vinden om gezamenlijk met een oudere wijkbewoner een beeldverhaal te maken, kunnen dit aangeven. Wij zorgen voor een koppeling tussen jongere en oudere wijkbewoners om samen op pad te gaan met de camera.

Werklab/atelier - Storytelling in fotografie, beeld en geluid
OnderwerpStorytelling in fotografie, beeld en geluid
DocentMargreet Vloon of Corine Aalvanger i.s.m. de werkgroep cultuureducatie De Stad Verbeeld
Datumin overleg met de school (po en vo) van september 2019 tot maart 2020.
Locatieop de scholen die meedoen(po en vo)
Aanmeldingaanmeldingsformulier pdf word
KostenMinimaal 4 lessen van 2 uur. Voorbereiding 1 uur per les. € 75,00 per uur, reiskosten € 0.19 per km
Lesmateriaalgratis digitaal

Werklab/atelier: Storytelling in audiovisueel beeld

Scholen (po en vo), die met hun leerlingen aan de slag willen met audiovisuele beeldverhalen, bieden wij een aantal masterclasses aan door professionele videomakers van iGlow Media Leerwerkbedrijf.

Zij leren de leerlingen de kneepjes van het vak bij het maken van een eigen audiovisueel beeldverhaal, opnamen maken en monteren daarvan. Uiteindelijk presenteren de leerlingen een videofilm van 3 minuten over hun wijk.

De audiovisuele beeldverhalen kunnen ingezonden worden bij de vakjury De Stad Verbeeldt in de Aalanden en de Binnenstad. De geselecteerde beeldverhalen door de vakjury worden tentoongesteld tijdens de expositie De Stad Verbeeldt op een locatie in de stad in mei 2020.

Werklab/atelier - Storytelling
OnderwerpStorytelling in fotografie, beeld en geluid
DocentProfessional iGlow Media Leerwerkbedrijf i.s.m. de werkgroep cultuureducatie De Stad Verbeeldt
Datumin overleg met de school (po en vo) van september 2019 tot maart 2020.
Locatieop de scholen die meedoen(po en vo)
Aanmeldingaanmeldingsformulier pdf word
KostenMinimaal 4 lessen van 2 uur. Voorbereiding 1 uur per les. € 75,00 per uur, reiskosten € 0.19 per km
Lesmateriaalgratis digitaal

Wedstrijd De Stad Verbeeldt voor leerlingen in de wijk

De Stad Verbeeldt nodigt de leerlingen en studenten, die mee hebben gedaan aan het programma werklabs/ateliers voor het onderwijs hun eigen beeldverhaal in fotografie, audiovisueel voor 1 april 2020 in te leveren bij de vakjury voor de expositie De Stad Verbeeldt.

Vakjury Wedstrijd De Stad Verbeeldt voor leerlingen

Een professionele vakjury bestaande uit Gertjan Aalders (voorzitter), Bert Janssen, Margreet Vloon, Corine Aalvanger en Willem Alkema, aangevuld met Zwolse en regionale fotografen zal, op basis van een aantal criteria rond storytelling in fotografie, beeld en geluid, de inzendingen selecteren voor de expositie De Stad Verbeeldt voor leerlingen.


Expositie De Stad Verbeeldt voor leerlingen

De door de vakjury geselecteerde beeldverhalen worden tentoongesteld in Het Langhuis. Het thema is storytelling in fotografie, beeld en geluid in de Binnenstad en de Aalanden.