onderwijs

Onderwijs

Flyer onderwijs


Voor het onderwijs is er een apart programma ontwikkeld met bezoek en rondleiding Expositie Zilveren Camera 2018 in het Dominicanenklooster van 9 tot 30 oktober 2019. Dit is de inspiratiebron voor leerlingen po, vo, vmbo, mbo en hbo om zelf aan de slag te gaan met beeldverhalen maken met fotografie, film en geluid.

Er zijn twee lespakketten beschikbaar gesteld voor het po en vo. En er worden werklabs/ateliers gehouden in twee wijken: Binnenstad en Aalanden.

Zilveren Camera

Koen van Weel - Oranje verslaat Duitsland
Bezoek en Rondleiding Expositie Zilveren Camera 2018

Scholen die met leerlingen een bezoek willen brengen aan de expositie, kunnen zich hiervoor aanmelden via de pagina aanmelden-rondleiding-onderwijs.

Lesbrieven Zilveren Camera 2018

Voor po en vo zijn lesbrieven geschreven, die gebruikt kunnen worden door de docenten en leerkrachten om leerlingen voor te bereiden op een bezoek aan en rondleiding bij de Expositie Zilveren Camera 2018

Kijkwijzer basisonderwijs, kijkwijzer voortgezet onderwijs .
Aanmelding bezoek en rondleiding Zilveren Camera 2018

De leerlingen kunnen een rondleiding krijgen van een vrijwilliger educatie, die kan alles vertellen over de foto’s van de Zilveren Camera, de winnende fotobeelden, de verhalen achter de beelden. Leerlingen leren zien hoe het actuele nieuws gefotografeerd is: de situatie, de plaats, de kleur, compositie, cameraperspectief, allemaal aspecten die aan de orde komen tijdens de rondleiding. De Stad Verbeeldt heeft dit jaar twee wijken uitgekozen om beeldverhalen te verzamelen voor de wedstrijd en de expositie De Stad Verbeeldt, die in mei 2020 tentoongesteld zal worden.

In 2016-2017 hebben wij beeldverhalen laten ontwerpen met leerlingen van het Po en vo in Assendorp en Stadshagen. In 2018 hebben wij met als titel Zwolle Vertelt beeldverhalen gemaakt met leerlingen van het po en vo in Holtenbroek en Zwolle-Zuid. Dit leverde mooie resultaten op.

Dit jaar is het thema De Stad Verbeeldt storytelling in fotografie, beeld en geluid. Leerlingen van het po en vo worden uitgenodigd om mee te doen met dit binnenschools programma in de Binnenstad en de Aalanden.

Werklab/Atelier Storytelling in fotografie

Video werklab 2018 Jena XL
Video werklab 2018 OBS De Marshofmargreet vloon

Een eigen beeldverhaal maken door met een camera op pad te gaan. Binnen dit werklab/atelier leer je goed naar je eigen leefomgeving te kijken en verhalen op te halen over mensen, dieren, de natuur, sport, etc. Een eigen beeldverhaal maken onder begeleiding van Margreet Vloon, fotograaf. Wij noemen dat storytelling in fotografie. Je krijgt een aantal werklabs/ateliers, waarbinnen je de kneepjes van het vak fotografie leer kennen. Margreet Vloon heeft een eigen fotografiebedrijf en is docent fotografie bij de Foto Vakschool in Apeldoorn en Amsterdam. Zij leert de leerlingen hoe je een eigen beeldverhaal het beste kunt maken. De beeldverhalen kunnen meedoen met de wedstrijd De Stad Verbeeldt voor leerlingen in de Aalanden en de Binnenstad. Leerlingen. De leerlingen die het leuk vinden om gezamenlijk met een oudere wijkbewoner een beeldverhaal te maken, kunnen dit aangeven. Wij zorgen voor een koppeling tussen jongere en oudere wijkbewoners om samen op pad te gaan met de camera.

Werklab/atelier - Storytelling in fotografie, beeld en geluid
OnderwerpStorytelling in fotografie, beeld en geluid
DocentMargreet Vloon of Corine Aalvanger i.s.m. de werkgroep cultuureducatie De Stad Verbeeld
Datumin overleg met de school (po en vo) van september 2019 tot maart 2020.
Locatieop de scholen die meedoen(po en vo)
Aanmeldingaanmeldingsformulier pdf word
KostenMinimaal 4 lessen van 2 uur. Voorbereiding 1 uur per les. € 75,00 per uur, reiskosten € 0.19 per km
Lesmateriaalgratis digitaal

Werklab/atelier: Storytelling in audiovisueel beeld

Scholen (po en vo), die met hun leerlingen aan de slag willen met audiovisuele beeldverhalen, bieden wij een aantal masterclasses aan door professionele videomakers van iGlow Media Leerwerkbedrijf.

Zij leren de leerlingen de kneepjes van het vak bij het maken van een eigen audiovisueel beeldverhaal, opnamen maken en monteren daarvan. Uiteindelijk presenteren de leerlingen een videofilm van 3 minuten over hun wijk.

De audiovisuele beeldverhalen kunnen ingezonden worden bij de vakjury De Stad Verbeeldt in de Aalanden en de Binnenstad. De geselecteerde beeldverhalen door de vakjury worden tentoongesteld tijdens de expositie De Stad Verbeeldt op een locatie in de stad in mei 2020.

Werklab/atelier - Storytelling
OnderwerpStorytelling in fotografie, beeld en geluid
DocentProfessional iGlow Media Leerwerkbedrijf i.s.m. de werkgroep cultuureducatie De Stad Verbeeldt
Datumin overleg met de school (po en vo) van september 2019 tot maart 2020.
Locatieop de scholen die meedoen(po en vo)
Aanmeldingaanmeldingsformulier pdf word
KostenMinimaal 4 lessen van 2 uur. Voorbereiding 1 uur per les. € 75,00 per uur, reiskosten € 0.19 per km
Lesmateriaalgratis digitaal

Wedstrijd De Stad Verbeeldt voor leerlingen in de wijk

De Stad Verbeeldt nodigt de leerlingen en studenten, die mee hebben gedaan aan het programma werklabs/ateliers voor het onderwijs hun eigen beeldverhaal in fotografie, audiovisueel voor 1 april 2020 in te leveren bij de vakjury voor de expositie De Stad Verbeeldt.

Vakjury Wedstrijd De Stad Verbeeldt voor leerlingen

Een professionele vakjury bestaande uit Gertjan Aalders (voorzitter), Bert Janssen, Margreet Vloon, Corine Aalvanger en Willem Alkema, aangevuld met Zwolse en regionale fotografen zal, op basis van een aantal criteria rond storytelling in fotografie, beeld en geluid, de inzendingen selecteren voor de expositie De Stad Verbeeldt voor leerlingen.


Expositie De Stad Verbeeldt voor leerlingen

De door de vakjury geselecteerde beeldverhalen worden tentoongesteld op een nog nader te bepalen locatie in de stad of de wijk. Het thema is storytelling in fotografie, beeld en geluid in de Binnenstad en de Aalanden.