Skip to content

De havenmeester

Sander Janssens

Al eeuwenlang stellen Hollandse gemeentes een havenmeester aan om de orde te bewaren in een haven en het havengeld te innen. Jan van der Spek is een van de twee havenmeesters in Zwolle. De Hanzekoggen voeren destijds via het Zwarte Water naar het centrum van Zwolle. Vroeger werd de toegang tot de haven afgesloten door een slagboom. Een kapitein betaalde de boommeester het havengeld contant. Tegenwoordig vaart de havenmeester door het havengebied. Hij ziet op zijn mobiele telefoon de schepen in Zwolle en int het havengeld van elk binnenvaartschip via de laptop.

Door de raampjes van de havenboot kun je de stad Zwolle vanaf het water zien. De bruggen, de oude verffabriek de Volharding, het havencafé de Tagrijn, het Rode Torenplein, de Thorbeckegracht, en niet vergeten de Peperbus. Als de havenboot weer het Zwarte Water opvaart, raakt de stad Zwolle uit zicht en sterft het geluid van de kerkklokken van de Peperbus langzaam weg. Zo moet de bemanning van een Hanzekogge dat eeuwen geleden ook zo ervaren hebben.