Skip to content

Energiek, vitaal en sterk

Ferdinand de Groot

Het Middeleeuws Hanze-gilde kende een aantal bijzondere eigenschappen. Uiteraard beschikten de leden over een gezonde handelsgeest, maar de onderlinge afhankelijkheid was groot. Moed, lef en vertrouwen, dáár ging het om in het internationale Hanzeverbond. Dat kon alleen omdat de leden van het verbond zich solidair met elkaar verklaarden. Zij stelden zich in het internationale handelsverkeer energiek, vitaal en sterk op.

Deze eigenschappen symboliseer ik in een hedendaags beeld: een sportklimmer die een klimtoren ‘bedwingt’. De keuze voor de locatie, de klimtoren Excalibur in Groningen, overigens ook Hanzestad, roept misschien de vraag op: ‘Waarom niet gekozen voor een locatie in Zwolle?’ De symbolische kracht van het beeld ondervangt dat detail.