Zwolle bij Cloudshots, © 2018, Ben Vulkers e.a.professionals

Professionals

Een programma dat zich vooral richt op de professionele fotografen, filmers en beeldmakers met als inspiratiebron twee tentoonstellingen van professionele fotografen: "Zilveren Camera Canon 2018" en "Terzijde / Ton Broekhuis".
Bart Maat - Rutte met Macron in een Bistrot - Nominatie Zilveren Camera "Politiek-enkel"
Ton Broekhuis - Terzijde

Foto Salons

Samen met Wim Melis, curator, en Corinne Hörmann, coördinator educatie van Noorderlicht ǀ Huis van de Fotografie in Groningen en het artistiek team van De Stad Verbeeldt wordt een viertal Foto Salons georganiseerd in de stad Zwolle.

Alle professionals en gevorderde amateurs in Oost en Noord Nederland kunnen hieraan deelnemen.

Wij werken samen met de Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie en de Nederlandse Organisatie voor Audiovisueel Amateurs

De Foto Salons zijn vooral gericht op storytelling in fotografie, beeld en geluid, waarbij diverse onderdelen van het vakgebied aan de orde komen, zoals: het verhaal, het onderwerp, de compositie, de structuur, de belichting, de essentie van het verhaal en het gebruik maken van diverse technieken.

De huiskamersfeer binnen de Foto Salons beoogt een natuurlijk ecosysteem waarbinnen ruimte is voor besprekingen, pitches, expertise overdracht, reflectie op eigen werk. Ook kan voor bepaalde onderwerpen expertise van buiten worden ingezet op het terrein van ondernemerschap, eigen profilering als fotograaf, of beeldmaker, storytelling in fotografie en beeld, en werken met nieuwe technologische ontwikkelingen.

Mogelijke invulling kan zijn:

  • Foto Salon 1: documentaire en sociale fotografie rond storytelling in beeld en geluid
  • Foto Salon 2: thematiseren en ontwikkelen van de eigen voetprint als fotograaf en beeldmaker
  • Foto Salon 3: toepassing van nieuwe technologische ontwikkelingen binnen fotografie en beeld, in samenwerking met professionals
  • Foto Salon 4: ondernemerschap en het eigen werk tentoonstellen of multimedia producties maken

Het definitieve programma wordt in april 2019 bekend gemaakt en samengesteld door het artistiek team De Stad Verbeeldt, Noorderlicht Groningen en expertise Zilveren Camera Canon.

Wedstrijd voor fotografen, filmers en beeldmakers De Stad Verbeeldt

De Stad Verbeeldt nodigt alle professionals en gevorderde amateurs uit om een beeldverhaal te maken rond het thema De Stad Verbeeldt. Wij onderscheiden daarbinnen een viertal categorieën, welke aansluiten bij de categorieën van de Zilveren Camera Canon 2018:

  • Nieuws regio (serie en enkel beeld)
  • Documentair nationaal (serie)
  • Documentair internationaal (serie) – o.a. Vlaanderen en andere steden
  • Personen in het nieuws (serie en enkel beeld)

Nadere uitwerking volgt binnenkort

Een vakjury bestaande uit: Gertjan Aalders (voorzitter), Bert Janssen (fotograaf en film), Wim Melis (curator), Corinne Hömann (coördinator educatie), Ignas van Schaick(film), Carla Kogelman (fotografie) zullen op basis van de ingezonden beeldverhalen storytelling in fotografie, beeld en geluid een selectie maken per categorie.

Tentoonstelling De Stad Verbeeldt voor professionals, gevorderde amateurs, fotografen, filmers en beeldmakers

In het najaar 2019 of het voorjaar 2020 wordt de tentoonstelling De Stad Verbeeldt voor professionals en gevorderde amateurs in Zwolle tentoongesteld zo mogelijk tegelijkertijd met de Zilveren Camera Canon 2018 of de tentoonstelling Terzijde van Noorderlicht ǀ Huis van de Fotografie.