Login       
Zilveren Camera - DOCUMENTAIR INTERNATIONAAL | SERIE - Sanne Derks - Manifesto del agua
Zilveren Camera - DOCUMENTAIR NATIONAAL | SERIE - Marijn Fidder - Stoute cellen
Zilveren Camera - SPORT | SERIE - Marc Quere - Sport in de openbare ruimte
Zilveren Camera - KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT | ENKEL - Evert Elzinga - Instagram Experience
Zilveren Camera - KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT | SERIE - Desire van den Berg - New gen drag
Zilveren Camera - DOCUMENTAIR INTERNATIONAAL | SERIE - Sanne Derks - Manifesto del agua
Zilveren Camera - DOCUMENTAIR NATIONAAL | SERIE - Marijn Fidder - Stoute cellen
Zilveren Camera - SPORT | SERIE - Marc Quere - Sport in de openbare ruimte
Zilveren Camera - KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT | ENKEL - Evert Elzinga - Instagram Experience
Zilveren Camera - KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT | SERIE - Desire van den Berg - New gen drag

Onderwijsprogramma po vo en vmbo

Meander College en Talentstad - Storytelling in fotografie in de wijken Binnenstad en Aalanden


Zwolle Verbeeldt in de Binnenstad en Aalanden

Van oktober 2019 tot en met februari 2020 heeft De Stad Verbeeldt een achttal ateliers gegeven aan leerlingen van het Meander College en Talentstad. Het project Zwolle Verbeeldt in de Binnenstad en Aalanden voor het onderwijs is georganiseerd in deze twee verschillende Zwolse wijken. De Binnenstad met ongeveer 3.500 bewoners en veel winkels, bedrijven en voorzieningen. De Aalanden heeft ongeveer 30.000 inwoners, een wijk tussen stad en platteland.

Samen met de leerlingen van beide scholen is eerst een bezoek gebracht aan de expositie Zilveren Camera 2018 in het Dominicanenklooster. Daarna hebben leerlingen binnen hun eigen opleiding een viertal ateliers & werklabs gevolgd onder professionele begeleiding van Margreet Vloon (fotograaf), Corine Aalvanger(fotograaf), Gerlinde Schrijver(fotograaf), Elmer Kaan (producent animatie en fotografie). Samen met de leerlingen zijn zij op zoek gegaan naar beeldverhalen in fotografie in deze wijken.

De vakjury is positief gestemd over de diversiteit aan thema’s, die gekozen zijn om de beide wijken in beeld te brengen. De leerlingen raken soms diepere lagen en emoties aan binnen hun beeldverhalen daarom zijn zij zo krachtig en onderscheidend.


Aantal deelnemers en ateliers in de Binnenstad en Aalanden

Door de coronacrisis hebben wij de wedstrijd en selectie van beeldverhalen verschoven van april 2020 naar 1 oktober 2020. Er hebben op het Meander College 75 leerlingen meegedaan met de ateliers. Ongeveer 50 leerlingen hebben hun beeldverhaal ingeleverd bij de vakjury.

Binnen Talentstad heeft een groep van 15 leerlingen de ateliers gevolgd en hebben beeldverhalen gemaakt in de Binnenstad. Daarvan hebben 10 leerlingen een beeldverhaal ingezonden bij de vakjury. De beeldverhalen zijn door de leerlingen zelf gekozen qua thema, compositie, kleur of zwart-wit, aantal fotobeelden. Dit levert een mooi divers beeld op van thema’s, die jongeren raken, emotioneren en vastleggen op de gevoelige plaat.

De Stad Verbeeldt heeft daarnaast een aparte wedstrijd georganiseerd voor wijkbewoners, amateurs in de Binnenstad en Aalanden, waarvoor ook een aparte vakjury is aangesteld.


De vakjury

De vakjury voor de beeldverhalen van leerlingen bestaat uit: Bert Janssen (fotograaf en docent Foto Vakschool Apeldoorn en Amsterdam), Margreet Vloon (fotograaf/docent fotografie o.a. Foto Vakschool Apeldoorn en Amsterdam), Corine Aalvanger (fotograaf visual art), Gerlinde Schrijver (fotograaf en vorig jaar winnaar Zilveren Camera 2018 Internationaal – enkel beeld).


Algemeen oordeel vakjury Zwolle Verbeeldt in de Binnenstad en Aalanden - onderwijs

Het thema Zwolle Verbeeldt in de Binnenstad en Aalanden laat een veelzijdig beeld zien van jongeren die met hun camera de wijken ingetrokken zijn. De leerlingen hebben gewerkt binnen vier ateliers aan hun eigen beeldverhaal. De vakjury is onder de indruk van de thema’s (o.a. afval, wonen, natuur in de wijk, geluk, eenzaamheid, depressie, sport) waarbij leerlingen diepere lagen hebben gefotografeerd en hun betrokkenheid met het onderwerp duidelijk naar voren komt. Ook zijn er twee bijzondere vermeldingen voor leerlingen die meer experimenteren met hun fotografisch werk en de toeschouwer meeneemt op het pad van kijken – zien – betekenis geven.

juryrapportMeander College

Vanaf september 2020 hebben leerlingen van het Meander College gewerkt aan het project Storytelling in fotografie onder leiding van Margreet Vloon, fotograaf, en Corine Aalvanger, fotograaf.

De leerlingen zijn gestart met een bezoek en rondleiding bij de expositie Zilveren Camera2019 die in de Statenzaal, Diezerstraat 80, Zwolle is georganiseerd. Daarnaast hebben zij de masterclass Jongeren en Democratie gevolgd onder leiding van een adviseur van de provincie Overijssel.

Op deze wijze hebben de leerlingen leren kijken – zien – betekenis geven door te praten over journalistieke en documentaire beeldverhalen. Als vervolg op deze inspiratie hebben leerlingen vier ateliers gevolgd rond de thema’s als: Generatie Z, Stad versus Platteland, Relaties en/of tegenstellingen, Mijn wijk/ Ik en Mijn Stad. Leerlingen zijn ook vrij om zelf.


Aantal deelnemers en ateliers Storytelling in fotografie leerlingen Meander College

Er hebben op het Meander College 60 leerlingen meegedaan met de ateliers. Zij hebben allemaal meegewerkt aan een eigen beeldverhaal, soms individueel, maar veelal in groepjes. De eerste les hebben leerlingen teruggekeken naar de foto’s van de expositie Zilveren Camera en zijn ze zelf aan de slag gegaan met kleine poppetjes en een camera. Het experimenteren, ontdekken, thematiseren en leren omgaan met de camera stonden hierbij centraal. Daarna zijn ze in groepen verder gaan werken aan een zelfgekozen thema in de wijk of ergens in de stad of op het platteland.

De leerlingen hebben zelf het thema aangedragen voor hun beeldverhaal en dit ook zelf geconcretiseerd. Dit levert een mooi en divers beeld op van hetgeen jongeren raken en emotioneren.


Algemeen oordeel vakjury Zwolle Verbeeldt in de wijken - onderwijs

Het thema Zwolle Verbeeldt in de wijken laat een veelzijdig beeld zien, gemaakt door jongeren die met hun camera de wijken ingetrokken zijn. De leerlingen hebben gewerkt in vier ateliers aan hun eigen beeldverhaal. De vakjury is heeft vier beeldverhalen gekozen voor de dubbelexpositie De Stad Verbeeldt – Generation Z: what’s next? die van 18 juni t/m 14 juli 2021 wordt gehouden in Harculo, Zwolle-Zuid.

De volgende thema’s zijn gefotografeerd: natuur, portretten, water, de kleur roze. Leerlingen hebben hun onderwerpen goed doordacht, hun betrokkenheid bij het onderwerp is duidelijk te zien. Ook heeft de vakjury een eervolle vermelding gegeven aan die leerlingen, die geëxperimenteerd hebben met hun fotografisch werk en de kijker meenemen op het pad van kijken – zien – betekenis geven. De vakjury constateert dat de leerlingen open staan voor maatschappelijke thema’s, die hen raken, zowel dichtbij als wat meer abstract.

juryrapport

Alle geselecteerd beeldverhalen worden geexposeerd in Harculo tijdens de dubbelexpositie De Stad Verbeeldt – Generation Z: what’s next? van 18 juni t/m 14 juli 2021.Vakjury

De vakjury bestaat uit: Bert Janssen, voorzitter, fotograaf en docent Foto Vakschool Apeldoorn en Amsterdam, Margreet Vloon, fotograaf, en Corine Aalvanger, fotograaf visual art.Masterclass ‘Jongeren en Democratie’ voor vo, vmbo en mbo (gratis)

20 sept 2020, statenzaal, masterclass Jongeren en Democratie, Meander College
20 sept 2020, statenzaal, masterclass Jongeren en Democratie, Meander College
20 sept 2020, statenzaal, masterclass Jongeren en Democratie, Meander College
20 sept 2020, statenzaal, masterclass Jongeren en Democratie, Meander College
20 sept 2020, statenzaal, masterclass Jongeren en Democratie, Meander College
20 sept 2020, statenzaal, masterclass Jongeren en Democratie, Meander College
20 sept 2020, statenzaal, masterclass Jongeren en Democratie, Meander College
20 sept 2020, statenzaal, masterclass Jongeren en Democratie, Meander College
Afgelopen september 2020 hebben 105 leerlingen de masterclass Jongeren en Democratie gevolgd voorafgaand aan een bezoek van de expositie Zilveren Camera 2019 in de Statenzaal.

De Stad Verbeeldt werkt samen met de provincie Overijssel tijdens de exposities en biedt leerlingen in groepen van 15 met begeleidende docent de mogelijkheid een masterclass te volgen in de oude Statenzaal. Dit is een aanbod in combinatie met een bezoek aan de exposities Zilveren Camera. De masterclass start een uur voor het bezoek aan de expositie.
Aanmelden/reserveren via deze website.
Inhoud masterclass
Wat is het verschil tussen gemeente en provincie? Hoe word je wethouder en hoe word je Statenlid? Wat merken leerlingen in hun dagelijks leven van de overheid? En hoe kunnen ze daar invloed op uitoefenen? Wat vinden studenten zelf belangrijk? Voorafgaand aan uw bezoek aan de Zilveren camera tentoonstelling wordt uw klas uitgelegd hoe de politiek en democratie in Nederland is vormgegeven en welke acties jongeren kunnen ondernemen om zelf hun stem te laten horen. Deze masterclass duurt 1 lesuur en vindt plaats in de monumentale oude Statenzaal van de provincie Overijssel.
Cursusleiders Manon Rozema en Poem ter Mors, provincie Overijssel, organisatoren Escaperoom Statenzaal

Ateliers Storytelling in fotografie o.l.v. professionele fotografen

De Stad Verbeeldt biedt onderwijsinstellingen een programma, waarbij zij een viertal ateliers kunnen organiseren op school onder begeleiding van de professionele fotografen Margreet Vloon , Corine Aalvanger en Gerlinde Schrijver. Dit programma valt onder het Cultuur Educatie Fonds van de Stadkamer voor het po en vo onderwijs.
Aanmelden: Overeenkomst Ateliers voor het po-vo-vmbo .
Het programma bestaat uit de volgende lessen
Les 1Kennismaken met ‘storytelling in fotografie’ door middel van een presentatie, een korte terugblik op de expositie en het werk van de Zilveren Camera. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met een fotografie opdracht.
Les 2Leerlingen gaan in groepjes zelf een thema kiezen voor hun beeldverhaal. De Stad Verbeeldt heeft in 2020-2021 de wijken Spoorzone, Hanzeland, Veerallee en de wijken Berkum, Wijthmen, Herfte en Zalné centraal staan. Het is ook mogelijk om als school te kiezen voor de eigen wijk of buurt. De leerlingen krijgen begeleiding van professionele fotografen in groepen van 15 leerlingen.
Les 3Bespreking van de thema’s en de beeldverhalen waaraan gewerkt wordt tijdens de lessen ’storytelling in fotografie’. Tegelijkertijd krijgen de leerlingen inzicht hoe professionele fotografen een beeldverhaal maken en waar zij op moeten letten bij het maken van fotobeelden: compositie, vorm, kleur, belichting, verhaallijn, etc.
Les 4Ter afronding worden alle beeldverhalen besproken en gaan leerlingen korte teksten schrijven bij hun eigen beeldverhaal. De beeldverhalen worden ingeleverd bij de docenten en professionele fotografen en ingediend bij de wedstrijd De Stad Verbeeldt. Een vakjury zal dan de geselecteerd beeldverhalen voordragen voor de expositie De Stad Verbeeldt die in 2021 in Zwolle wordt georganiseerd.


Masterclass Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid met JenaXL MAVO4 en VWO4 en Margreet Vloon
Leerlingen MAVO4 en HAVO4 van JenaXL in Zwolle Zuid
Masterclass Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid met OBS De Marshof en Margreet Vloon. Sefanja Jonkind maakt opnamen.
OBS De Toonladder met Miniboekproject. Opnamen met studenten Deltion College en Peter Hut, Videoclub Zwolle.
Leerlingen OBS De Toonladder
Masterclass Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid met JenaXL MAVO4 en VWO4 en Margreet Vloon
Leerlingen MAVO4 en HAVO4 van JenaXL in Zwolle Zuid
Masterclass Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid met OBS De Marshof en Margreet Vloon. Sefanja Jonkind maakt opnamen.
OBS De Toonladder met Miniboekproject. Opnamen met studenten Deltion College en Peter Hut, Videoclub Zwolle.
Leerlingen OBS De Toonladder


Privacyverklaring

© copyright 2018-2024 de stad verbeeldt