Login       
Zilveren Camera - DOCUMENTAIR INTERNATIONAAL | SERIE - Sanne Derks - Manifesto del agua
Zilveren Camera - DOCUMENTAIR NATIONAAL | SERIE - Marijn Fidder - Stoute cellen
Zilveren Camera - SPORT | SERIE - Marc Quere - Sport in de openbare ruimte
Zilveren Camera - KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT | ENKEL - Evert Elzinga - Instagram Experience
Zilveren Camera - KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT | SERIE - Desire van den Berg - New gen drag
Zilveren Camera - DOCUMENTAIR INTERNATIONAAL | SERIE - Sanne Derks - Manifesto del agua
Zilveren Camera - DOCUMENTAIR NATIONAAL | SERIE - Marijn Fidder - Stoute cellen
Zilveren Camera - SPORT | SERIE - Marc Quere - Sport in de openbare ruimte
Zilveren Camera - KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT | ENKEL - Evert Elzinga - Instagram Experience
Zilveren Camera - KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT | SERIE - Desire van den Berg - New gen drag

Onderwijsprogramma po vo en vmbo

Lespakketten onderwijs Zilveren Camera 2019

Voor het onderwijs zijn lespakketten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden ter voorbereiding van een bezoek aan de expositie Zilveren Camera. Deze lespakketten en opdrachten kunnen door de docent in de klas met de leerlingen besproken worden.
Download kijkwijzer Zilveren Camera voor basisonderwijs
Download kijkwijzer Zilveren Camera voor voortgezet onderwijs

Bezoek expositie Zilveren Camera

Het onderwijs kan met 15 leerlingen per groep een bezoek brengen aan de expositie Zilveren Camera van 11 september t/m 11 oktober 2020. Leerlingen krijgen inzicht in de journalistieke fotobeelden uit 2019 zowel vanuit Nederland als het buitenland. Dit jaar zijn er i.v.m. de coronamaatregelen geen speciale rondleidingen voor het onderwijs. Voorafgaand aan dit bezoek kunnen leerlingen een gratis masterclass volgen.
Aanmelden/reserveren via deze website.

Masterclass ‘Jongeren en Democratie’ voor vo, vmbo en mbo (gratis)

De Stad Verbeeldt werkt samen met de provincie Overijssel tijdens de exposities en biedt leerlingen in groepen van 15 met begeleidende docent de mogelijkheid een masterclass te volgen in de oude Statenzaal. Dit is een aanbod in combinatie met een bezoek aan de exposities Zilveren Camera. De masterclass start een uur voor het bezoek aan de expositie.
Aanmelden/reserveren via deze website.
Inhoud masterclass
Wat is het verschil tussen gemeente en provincie? Hoe word je wethouder en hoe word je Statenlid? Wat merken leerlingen in hun dagelijks leven van de overheid? En hoe kunnen ze daar invloed op uitoefenen? Wat vinden studenten zelf belangrijk? Voorafgaand aan uw bezoek aan de Zilveren camera tentoonstelling wordt uw klas uitgelegd hoe de politiek en democratie in Nederland is vormgegeven en welke acties jongeren kunnen ondernemen om zelf hun stem te laten horen. Deze masterclass duurt 1 lesuur en vindt plaats in de monumentale oude Statenzaal van de provincie Overijssel.
Cursusleiders Manon Rozema en Poem ter Mors, provincie Overijssel, organisatoren Escaperoom Statenzaal

Ateliers Storytelling in fotografie o.l.v. professionele fotografen

De Stad Verbeeldt biedt onderwijsinstellingen een programma, waarbij zij een viertal ateliers kunnen organiseren op school onder begeleiding van de professionele fotografen Margreet Vloon , Corine Aalvanger en Gerlinde Schrijver. Dit programma valt onder het Cultuur Educatie Fonds van de Stadkamer voor het po en vo onderwijs.
Aanmelden: Overeenkomst Ateliers voor het po-vo-vmbo .
Het programma bestaat uit de volgende lessen
Les 1Kennismaken met ‘storytelling in fotografie’ door middel van een presentatie, een korte terugblik op de expositie en het werk van de Zilveren Camera. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met een fotografie opdracht.
Les 2Leerlingen gaan in groepjes zelf een thema kiezen voor hun beeldverhaal. De Stad Verbeeldt heeft in 2020-2021 de wijken Spoorzone, Hanzeland, Veerallee en de wijken Berkum, Wijthmen, Herfte en Zalné centraal staan. Het is ook mogelijk om als school te kiezen voor de eigen wijk of buurt. De leerlingen krijgen begeleiding van professionele fotografen in groepen van 15 leerlingen.
Les 3Bespreking van de thema’s en de beeldverhalen waaraan gewerkt wordt tijdens de lessen ’storytelling in fotografie’. Tegelijkertijd krijgen de leerlingen inzicht hoe professionele fotografen een beeldverhaal maken en waar zij op moeten letten bij het maken van fotobeelden: compositie, vorm, kleur, belichting, verhaallijn, etc.
Les 4Ter afronding worden alle beeldverhalen besproken en gaan leerlingen korte teksten schrijven bij hun eigen beeldverhaal. De beeldverhalen worden ingeleverd bij de docenten en professionele fotografen en ingediend bij de wedstrijd De Stad Verbeeldt. Een vakjury zal dan de geselecteerd beeldverhalen voordragen voor de expositie De Stad Verbeeldt die in 2021 in Zwolle wordt georganiseerd.


Masterclass Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid met JenaXL MAVO4 en VWO4 en Margreet Vloon
Leerlingen MAVO4 en HAVO4 van JenaXL in Zwolle Zuid
Masterclass Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid met OBS De Marshof en Margreet Vloon. Sefanja Jonkind maakt opnamen.
OBS De Toonladder met Miniboekproject. Opnamen met studenten Deltion College en Peter Hut, Videoclub Zwolle.
Leerlingen OBS De Toonladder
Masterclass Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid met JenaXL MAVO4 en VWO4 en Margreet Vloon
Leerlingen MAVO4 en HAVO4 van JenaXL in Zwolle Zuid
Masterclass Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid met OBS De Marshof en Margreet Vloon. Sefanja Jonkind maakt opnamen.
OBS De Toonladder met Miniboekproject. Opnamen met studenten Deltion College en Peter Hut, Videoclub Zwolle.
Leerlingen OBS De Toonladder

Ieder jaar werken wij met leerlingen van diverse scholen in het onderwijs aan beeldverhalen op wijkniveau. In 2016-2017 waren wij in Assendorp en Stadshagen. In 2017-2018 was dat Holtenbroek en Zwolle-Zuid. Steeds kiezen wij twee verschillende wijken, die onderscheidend van elkaar zijn qua samenstelling wijkbewoners, diversiteit, ontstaansgeschiedenis van de wijk.

Dit jaar 2019-2020 staan de Binnenstad en Aalanden centraal. Twee scholen hebben met veel leerlingen meegedaan met werklabs & ateliers op de school: Meander College met 75 leerlingen en en Talentstad – VMBO met 18 leerlingen.

Meander College

Op het Meander College hebben Margreet Vloon, fotograaf, Corine Aalvanger, fotograaf, Elmer Kaan, ZZP- er animaties, en Gerlinde Schrijver met de vakdocenten van het Meander College samen met Fieke van ’t Riet, programmamanager en de vrijwilligers Rinske Chevalking en Gert Klos, een viertal werklabs & ateliers verzorgd. 75 leerlingen zijn met fototoestel, smartphone of iPad, in groepjes van 2 tot 4, een fotoreportages gaan maken rond een zelfgekozen onderwerp. Dit leverde een aantal mooie beeldverhalen op over ontwerpen als: zwerfvuil in de Aalanden, de woonwijk met diversiteit aan woon- en appartementen flats, sport, de natuur, de dierenweide.

Talentstad - vmbo

Op Talentstad vmbo heeft Corine Aalvanger samen met de vakdocent fotografie een viertal werklabs & ateliers gegeven aan 15 leerlingen. Inspiratiebron was de Zilveren Camera 2018, die zij hadden bezocht in oktober 2019 in het Dominicanenklooster te Zwolle. Daar waren zij al onder de indruk van de vele fotobeelden, waardoor zij enthousiast aan de slag zijn gegaan met hun eigen camera, gsm of ipad in de Binnenstad van Zwolle. Er zijn mooie beeldverhalen uit voortgekomen ieder met een eigen thema. Wedstrijd en expositie De Stad Verbeeldt

De leerlingen hebben hun werk ingeleverd bij de vakjury De Stad Verbeeldt die vanaf 15 september 2020 de beeldverhalen zal selecteren voor de expositie De Stad Verbeeldt in de Binnenstad en Aalanden

Privacyverklaring

© copyright 2020 de stad verbeeldt