Login       
over > organisatie

Organisatie

Stichting De Stad Verbeeldt

Stichting De Stad Verbeeldt is opgericht op 17 januari 2019. De missie van De Stad Verbeeldt is storytelling in fotografie, beeld en geluid op de kaart van Zwolle en de regio Oost Nederland te zetten. Nieuwe technologieën en innovatie op het gebied van fotografie, film, animatie, drones, gaming, crossmediale producties en Virtual Reality worden toegepast bij het ontwikkelen van beeldverhalen. Professionals, amateurs, wijkbewoners, leerlingen en studenten kunnen hun talenten verder ontwikkelen binnen de ateliers Visual Storytelling. Het hele jaar door wordt gewerkt aan fotografische beeldverhalen en multimediale producties voor de jaarlijkse expositie rond een thema.

Het jaar 2023 staat in het teken van de Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel in het kader van het Hanzejaar 2023. Deze worden geëxposeerd in Harculo, Dienstengebouw, Zwolle-Zuid en op het Lubeckplein, Zwolle-Zuid.

Zilveren Camera en Voel het Nieuws.
Van 1 t/m 24 september 2023 wordt de expositie Zilveren Camera en Voel het Nieuws tentoongesteld in Harculo, Zwolle-Zuid. De Zilveren Camera komt voor de 5e keer naar Zwolle en Voel het Nieuws is een onderdeel speciaal ontwikkeld voor bezoekers met een visuele beperking. De Stad Verbeeldt wil de dialoog tussen mensen met en zonder visuele beperking versterken zodat er wederzijds begrip ontstaat voor elkaar en de toegankelijkheid van exposities voor deze bezoeker word gerealiseerd.Het bestuur

Rick Witteveen
voorzitter, senior juridisch medewerker en mediationfunctionaris bij de Rechtbank Overijssel
Renske Venhuizen
secretaris, directeur Design, Media en ICT Deltion College
Thom Wildeboer
penningmeester, Bestuurder/Directeur a.i.
Ton van Ulden,
directeur/aandeelhouder @Roofclix
Marian van Ingen,
voormalig accountmanager Domein Gezondheid en Welzijn, Windesheim
Fieke van ’t Riet
programmamanager De Stad Verbeeldt; Projectmanagement, Advies & Coaching,telefoon: 06-22218109


Het artistiek team

Het artistiek team wordt gevormd door:
Externe adviseurs

 • Ignas van Schaick, EMS producent
 • Willem Alkema, Dwarsproducties


Onderwijsteam Fotografen en beeldmakers

Dit team verzorgt de ateliers Visual Storytelling in het onderwijs (po, vo, vmbo, mbo) en FOTOLAB FOTO GAAF, fotolabs voor kinderen vanaf 6 jaar, ouders, verzorgers, opa's en oma's.


 • Corine Aalvanger
 • Margreet Vloon
 • Gerlinde Schrijver
 • Annemarie Zijl


Het kernteam

ale maring
Ale Maring
coördinatie techniek en logistiek, reizende expositie, educatie en rondleidingen, dagdeelcoördinator
Herman Aarts
advisering exposities, programmering, ontwikkeling nieuwe producten, budgettering
Gerard Huitsing
techniek en logistiek exposities
Hennie van der Wijk
cultuureducatie en onderwijs
jan carel jansen klomp
Jan Carel Jansen Klomp
website
Jan Jaap Schuitert
extern algemeen adviseur
Janita van Eeden
Facebook en pr
Judith Konijnenberg
voorbereiding exposities beeldverhalen in fotografie
Klaas Poppens
Klaas Poppens
coördinatie techniek en logistiek, reizende expositie, voorbereiden expositie beeldverhalen in fotografie, dagdeelcoördinator
Inge Roozen
cultuureducatie, rondleidingen, nieuwe projecten storytelling in fotografie onderwijs
Wim van Essen, financiën, marketing en projectadvisering en projectondersteuning
Anita Robbe, cultuureducatie voor mensen met een visuele beperking, rondleidingen, fondsenwerving


Stichting De Stad Verbeeldt

Handelsregisternummer: 73726257

Stichting De Stad Verbeeldt heeft een culturele anbi status.

RSIN: 85 664 2203

Postadres
Elftkolk 31, 8017 NX Zwolle
Secretariaat
Mevrouw R.E. Venhuizen
Elftkolk 31, 8017 NX Zwolle
Telefoon: 06 - 21100686
E-mail: secretaresse@destadverbeeldt.nl
Bestuursleden
De heer R.K. Witteveen, voorzitter
Mevrouw R.E. Venhuizen, secretaris
De Heer mr. T.J.W. Wildeboer, penningmeester
Programmamanager
A.S. van ’t Riet, MA
Artistiek Team
De heer drs. G.L.J. Aalders, voorzitter
De heer drs. B.J. A. Janssen, lid
Mevrouw A.S. van ’t Riet MA, programmamanager
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
 1. Het organiseren van exposities van professionals op regionaal, landelijk en internationaal niveau
 2. Het organiseren van exposities van beginnende en gevorderde amateurs op regionaal niveau
 3. Het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van storytelling in fotografie, audiovisuele, crossmediale en multimediale platformen voor diverse doelgroepen en diverse niveaus: professionals, amateurs, wijk- en stadbewoners, leerlingen en studenten
 4. Het organiseren van Fotosalons, werklabs, ateliers, masterclasses, discussie- en expertmeetings, lezingen, en dergelijke
 5. Het samenwerken met professionele organisaties en amateurorganisaties, brancheorganisaties, onderwijs, bedrijfsleven, culturele en maatschappelijke instellingen en overheden, werkzaam in c.q. betrokken bij een van bovengenoemde innovatieve gebieden in combinatie met kunst en cultuur
Beleidsplan
Het beleidsplan 2023 kunt u hier downloaden.
Beloningsbeleid
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren. Conform artikel 3 lid 8 van de statuten ontvangen zij geen beloning.
Uitgeoefende activiteiten
Stichting De Stad Verbeeldt werkt met een projectplan en begroting en communiceert via de website https://destadverbeeldt.nl en Facebook De Stad Verbeeldt over de voorgenomen exposities, Fotosalons, werklabs, ateliers en overige activiteiten.

Overzicht behaalde resultaten De Stad Verbeeldt 2022
Download het overzicht.

ANBI

anbi Stichting De Stad Verbeeldt heeft sinds haar oprichting 18 januari 2019 de ANBI-status en is erkend als culturele instelling met een ANBI-status door de Belastingdienst. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Stichting De Stad Verbeeldt valt onder de culturele ANBI, waarvoor donateurs een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.

Hoe kun je Stichting De Stad Verbeeldt financieel steunen?
Met een schenking of donatie door een bijdrage te storten op IBAN NL08 ABNA 0837 9598 45 t.n.v. Stichting De Stad Verbeeldt. De stichting is erkend als ANBI, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar volgens de regels van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voor meer informatie over ANBI-status en donaties/schenkingen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelinge n/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van Stichting De Stad Verbeeldt voor meer informatie.

Het standaardformulier ANBI Stichting De Stad Verbeeldt kunt u hier downloaden.

Hoe kun je meehelpen met De Stad Verbeeldt?

Stichting De Stad Verbeeldt werkt samen met professionele organisaties en amateur organisaties op het gebied van storytelling in fotografie, beeld en geluid, zowel lokaal, regionaal als landelijk en internationaal. Wij werken met diverse culturele, maatschappelijke instellingen, onderwijs, bedrijfsleven, overheden en fondsen samen.

Wij werken met een programmamanager, professionals, amateurs, een artistiek team, een kernteam en vele vrijwilligers, die hun steentje bij willen dragen om exposities, Fotosalons, werklabs, ateliers, discussie- of expertmeetings, en overige activiteiten te realiseren.Hoe kun je ons steunen?

 • Door de
  exposities
  te bezoeken op diverse locaties in de stad Zwolle
 • Actief
  mee te doen
  aan de Fotosalons, werklabs en ateliers als professional, amateur, wijkbewoner, leerling en student
 • Je aanmelden als
  vrijwilliger
  via de website https://destadverbeeldt.nl/vrijwilligers. Wij werken met vrijwilligers die met passie hun werk willen doen en geïnteresseerd zijn in storytelling in fotografie, beeld en geluid.
 • Je kunt ook
  doneren
  door een bijdrage te schenken: Stichting De Stad Verbeeldt kun je steunen door een bijdrage te storten op IBAN NL08 ABNA 0837 9598 45 t.n.v. Stichting De Stad Verbeeldt. De stichting is erkend als ANBI, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar volgens de regels van de inkomsten- en vennootschapsbelasting
 • Je kunt onze
  petitie
  steunen via onze website https://destadverbeeldt.nl/petitie, daarmee laat u zien dat u onze stichting steunt, dat wij weer kenbaar kunnen maken naar derden.
 • Je kunt extern
  adviseur
  worden van de stichting De Stad Verbeeldt, dat betekent dat je je expertise beschikbaar stelt voor de organisatie en activiteiten van de Stichting De Stad Verbeeldt.
 • Je kunt
  ambassadeur
  worden van onze stichting De Stad Verbeeldt, daarmee kunnen wij als stichting laten zien wie ons werk belangrijk vindt.
 • Je kunt ook
  sponsor
  worden van Stichting De Stad Verbeeldt door een materiële of immateriële bijdrage te leveren. Meld je aan via info@destadverbeeldt.nl.

Privacyverklaring

© copyright 2018-2024 de stad verbeeldt