De Stad Verbeeldt
Doel

De Stad Verbeeldt heeft als doel storytelling in fotografie, beeld en geluid onder de aandacht van het publiek te brengen en deze en andere vormen van innovatieve communicatie te ontwikkelen en versterken.

Inspiratie

Inspiratiebronnen zijn de Stichting De Zilveren Camera Canon en de Stichting Fotografie Noorderlicht Groningen. Noorderlicht is DE plek voor Documentaire Fotografie in Noord-Nederland, al 30 jaar.

Regio

De Stad Verbeeldt verbindt de inspiratiebronnen met de regio Overijssel en het centraal gelegen Zwolle.

Tentoonstellen

We ondersteunen het op een hoger plan brengen van fotografische en audiovisuele verhalen, en het presenteren daarvan in het publieke domein.

Doelgroepen

De stichting richt zich op drie doelgroepen: professionals, amateurs en bewoners van jaarlijks wisselende wijken in de stad Zwolle.

Professionals
vinden hun inspiratie in de tentoonstellingen Zilveren Camera Canon 2018 en Terzijde van Ton Broekhuis van Stichting Noorderlicht ǀ Huis van de Fotografie te Groningen. Zij kunnen deelnemen aan verdiepende Foto Salons en hun beeldverhaal inzenden voor Foto-, Film- en Beeldwedstrijd De Stad Verbeeldt voor professionals. De geselecteerde beeldverhalen door de vakjury worden getoond op een speciale tentoonstelling.
Amateurs
kunnen leren en elkaar stimuleren in verschillende werklabs en ateliers onder begeleiding van professionele fotografen, filmers en beeldmakers. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieen, o.a.: fotografie, film, animatie, drones, virtual reality, gemes. Zij kunnen hun beeldverhalen inzenden voor de Foto-, Film- en Beeldwedstrijd De Stad Verbeeldt. De geselecteerde beeldverhalen door de vakjury worden tentoongesteld in een speciale tentoonstelling.
Cultuureducatie en cultuurparticipatie voor wijkbewoners
De wijken Aalanden en Binnenstad in Zwolle staan in 2019 centraal. Wij organiseren werklabs, ateliers voor wijkbewoners, amateurs, leerlingen en studenten. Ook al woon je niet direct in deze wijken, maar heb je wel verbinding daarmee, dan ben je van harte welkom om mee te doen. hitcounter5331
hitcounter: 5331