Login       
Miny Westra - Rivieren stromen altijd en trekken zich niets aan van het klimaat


De Stad Verbeeldt heeft in 2024 het thema Talentontwikkeling in een veranderende samenleving centraal staan, dat wordt uitgewerkt in twee programma’s:

Online Foto- en Filmwedstrijd Klimaatverandering dat doen wij

De komende maanden organiseert De Stad Verbeeldt een foto- en filmwedstrijd voor voor lokale, provinciale en landelijke professionals, amateurs, studenten en jonge talenten rond het thema Klimaatverandering dat doen wij.

Een vakjury zal een selectie maken voor het Online DSV platform voor visual storytelling, die na 1 april 2024 is te bezichtigen. Er wordt ook een 1e, 2e en 3e prijswinnaar gekozen.

Op deze wijze krijgen fotografen, filmers en creatieve beeldmakers de mogelijkheid hun werk te exposeren. Zo brengen wij een ode aan de kracht van de verbeelding en de kracht van water.

Inzenden kon tot 1 april 2024

Er zijn zestien foto’s en een filmpje ingestuurd. De vakjury heeft de prijswinnaar en een eervolle vermelding bekend gemaakt.


PrijswinnaarMiny Westra, amateurfotograaf
Titel Rivieren stromen altijd en trekken zich niets aan van het klimaat
Toelichting Een verstilde IJssel neemt ons mee in beweging, verlegt zijn grenzen, beschermt ons met haar dijken en stroomt eeuwig door ons land en inspireert mijn innerlijke rust.
Vakjury Miny Westra laat een fraaie foto zien, waarin de schoonheid van het beeld tegelijkertijd verontrust. Is het hek van de dam en kunnen we het tij nog keren? Die gedachte spreekt de jury aan.

Eervolle vermeldingBea Mol, professionele amateurfotograaf.
TitelTweesprong
ToelichtingDoor klimaatverandering dreigen veel diersoorten uit te sterven. Wij, de mensen, staan op een tweesprong: zullen we erin slagen om het tij te keren en de dieren het leven te geven, of, gaan wij door het uitsterven van de dieren uiteindelijk ook zelf ten onder?
VakjuryBea Mol reist met haar foto's door de tijd. De uitsterving van de Dino's lijkt zo dichtbij. Is Bea zo somber in haar gedachten over onze toekomst. De kijker wordt uitgedaagd hierover na te denken.

Bea Mol - Tweesprong
Bea Mol - Tweesprong
Bea Mol - Tweesprong
Bea Mol - Tweesprong
Bea Mol - Tweesprong
Bea Mol - Tweesprong
Bea Mol - Tweesprong
Bea Mol - Tweesprong

Online Foto- en Filmwedstrijd De maatschappij dat zijn wij

De Stad Verbeeldt organiseert van 1 april tot 1 juli 2024 de Online Foto- en Filmwedstrijd voor professionals en professionele amateurs rond het thema De maatschappij dat zijn wij.

Wij gaan op zoek naar verhalen uit de stad en de regio waarbij de aandacht vooral gericht is op de geschiedenis van personages, waar komen zij vandaan, welke verhalen zijn overgedragen door voorgaande generaties, welke betekenis geven zij aan hun eigen identiteit en die van de ander? Het verleden, heden en de toekomst worden verbeeld in fotografische beeldverhalen en multimediale producties door amateurs, leerlingen en studenten. Thema’s kunnen zijn: intergenerationaliteit, diversiteit en inclusieve samenleving, respect voor de ander.


1e prijsZilveren Camera 2023 een fotoboek met de beste journalistieke foto’s uit 2023
2e prijsZilveren Camera 2022 een fotoboek met de beste journalistieke foto’s uit 2022
3e prijsFlies on the wall van Gijs Dragt en Bob Billows: een fotoboek van een jaar lang backstage fotografie in Hedon

Aanmeldingsformulier en spelregels

De foto’s en films kunnen worden ingestuurd tot 1 juli 2024 naar wedstrijd@destadverbeeldt.nl


Privacyverklaring

© copyright 2018-2024 de stad verbeeldt