Login       
Janita van Eeden
Alet Jutstra
Ferdinand de Groot
Frits van den Berg
Coby Morrenhof
Anita Robbe
Sigrid Aafs
Betty Radstok
Margreet Modderman
Erna van den Berg
Fred Morrenhof
Chantal Koster
Natasja
Janita van Eeden
Alet Jutstra
Ferdinand de Groot
Frits van den Berg
Coby Morrenhof
Anita Robbe
Sigrid Aafs
Betty Radstok
Margreet Modderman
Erna van den Berg
Fred Morrenhof
Chantal Koster
Natasja

Foto-, filmopdracht, multimediale productie Verhalen van Harculo

De drie geselecteerde professionele fotografen zijn:

Carla Kogelman (1961) is een bekende landelijke fotograaf uit Amersfoort, die een groot oeuvre heeft opgebouwd van portretfotografie tot documentaire en journalistieke fotografie. Zij heeft in 2021 de 1e prijs gewonnen voor de Zilveren Camera – Kunst en Cultuur en Entertainment – serie, die ook in Harculo (november 2021) geëxposeerd is. In 2018 won zij met haar serie Ich bin waldviertel een prijs bij de World Press Photo 2017 in de categorie Long term projects.

Carla gaat een portrettenserie (10-12 beelden) maken van oud-medewerkers, oud-dienstverleners en wijkbewoners. Van directeur tot koffiejuffrouw, van jong tot oud. Alle rangen en standen. Niet alleen in de Centrale Harculo maar vooral grotendeels bij de mensen thuis, binnen en buiten. Zo brengt zij de directe omgeving van de Centrale in kaart.

Bij de reeks portretten ligt de nadruk op de onderlinge samenhang, waarbij de ruimte om de persoon heen een grote rol speelt. Zij vormen het gezicht in hun eigen omgeving. Dit geeft nog meer betekenis aan de geschiedenis van de Centrale. De uiteindelijke vorm is een documentaire in beeld en tekst.

https://carlakogelman.nl

Harm van de Poel (1984) studeerde aan de Foto Academie te Amsterdam en is cum laude afgestudeerd met de fotoserie Epitah. In 2016 heeft hij een aandeel in een 2D documentaire gehad met als thema De Stakende Stad met foto’s van schilder Jan Sierhuis.

Harm heeft tentoonstellingen opgebouwd bij Huis Marseille, museum voor fotografie en in 2015/2019 was hij werkzaam als beeldbewerker en assistent bij Portretfotograaf Koos Breukel.

In 2017 heeft Harm zijn eindexamenexpositie geëxposeerd in Loods6 met als titel Always Now.
Harm van de Poel heeft in 2019-2020 een straatexpositie voor Mind the Gap met portretten geëxposeerd op het Jan Maijenplein in Amsterdam. En in 2022 stond hij op de shortlist bij Belfast Photofestival met de fotoserie Black Snow. Kortom: een veelzijdige fotograaf met een geheel eigen stijl van werken en fotograferen.

Harm voelt zich aangetrokken tot Verhalen van Harculo. Dit initiatief past goed bij zijn werkwijze en de verbeelding die het project bij hem oproept. Hij wil de vier thema’s (Tijd, Ruimte, Werk & Techniek en Gemeenschap) in zijn werk in hun onderlinge samenhang uitlichten. Hierbij staan de werknemers en hun ervaringen in de gemeenschap centraal, inclusief hun talrijke anekdotes die aan de locatie gelieerd zijn.

https://harmvandepoel.nl

Petra Jansen (1966) is in 2020 afgestudeerd aan de School voor Fotografie in Utrecht. Zij heeft deze opleiding gevolgd omdat zij technisch beter wilde worden en wilde onderzoeken waar haar kracht als fotograaf ligt.
Haar stijl van fotograferen is simpel en rechtuit en soms surrealistisch.
Haar werk daagt mensen uit beter te kijken en nog te ontdekken dan het beeld in eerste instantie laat zien. Zij werkt veelal vanuit haar gevoel en intuïtie, waarbij zij vanuit haar conceptuele kracht haar foto’s maakt. Zij is de regisseur en bepaalt wat zij laat zien. Het gebruik van licht speelt een belangrijke rol in haar beeldverhalen.

Petra wil met haar fotoserie het beeldverhaal op locatie, de mensen en het thema duurzaamheid fotograferen. Elk beeld heeft een eigen verhaal en is gelaagd, waarbij zij vooral het accent wil leggen op verandering en evolutie. Op de foto’s wil zij veel laten zien. De kijker kan meerdere betekenissen geven aan het beeldverhaal. De locatie Harculo wil zij in beeld brengen rond de thema’s energie, duurzaamheid en recreatie in de natuur. Zowel de geschiedenis als de toekomst van Harculo worden samen met de oud-medewerkers en kinderen, mensen uit de buurt fotografisch in beeld gebracht.

https://petramfotografie.jouwweb.nlStichting De Stad Verbeeldt nodigt professionele fotografen, filmers en multimediale producenten uit om hun zienswijze kenbaar te maken inzake de beeldopdracht ‘Verhalen van Harculo’. Stichting ‘De Stad Verbeeldt’ nodigt hen uit een voorstel in te dienen, opgezet als 1/ concept en visualisatie en 2/ een plan van aanpak c.q. uitvoering.

Centrale Harculo, ook wel de IJsselcentrale genoemd, is een bijzondere plek waar verleden, heden en toekomst samenkomen. Van 1955 tot 2015 werd hier energie opgewekt, daarna is tussen 2015 en 2017 de centrale grotendeels gesloopt. Er zijn nog enkele gebouwen op het terrein bewaard gebleven, waaronder het Ketelhuis, het magazijn en het Dienstengebouw waar tot de op dag van vandaag prachtige kunst te zien is. De kunst in dit gebouw vertelt het verhaal van grondstoffen als steenkool, gas en olie die decennia lang zijn aangevoerd voor de productie van elektriciteit. In de hal ervaar je het optimisme van de jaren vijftig bijna aan den lijve. Een kenmerkende muurschildering van de kunstenaar H. Bayens siert er nog steeds het monumentale trappenhuis.

De locatie krijgt een nieuwe invulling en moet een duurzame toekomst bieden voor mensen en in evenwicht zijn met de omgeving. De bijzondere locatie aan de IJssel zal ruimte bieden voor wonen, duurzame energie, natuur en recreatie. ENGIE, BOEi en Ronald Westerhuis werken aan deze nieuwe gebiedsontwikkeling onder het motto ‘Geworteld in het verleden, met een duurzame blik op de toekomst’. De beeldopdracht Verhalen van Harculo past hier goed bij.

De Stad Verbeeldt plant in september 2022 in de voormalige IJsselcentrale Harculo de expositie De Stad Verbeeldt…weer! Verhalen van Harculo. Op de expositie zullen een groot aantal audio visuele producties te zien zijn van professionals, amateurs, wijkbewoners, leerlingen en studenten.

Wat houdt de beeldopdracht in?

Maak een fotoserie, portrettenreeks, film of beeldverhaal waarin het thema ‘Verhalen van Harculo’ wordt verbeeld. Ga op zoek naar de cultuurhistorische achtergrond van zestig jaar elektriciteitsproductie in de monumentale Centrale Harculo in Zwolle-Zuid.

De productie is mede gebaseerd op af te nemen interviews, portretten, archiefmateriaal en de huidige planontwikkeling Centrale Harculo. Die vormen de input voor het uiteindelijke beeldverhaal. Hierin figureren mensen, oud-werknemers, oud-dienstverleners en wijkbewoners, die de geschiedenis vanaf de startdatum van de centrale in 1955 van nabij hebben meegekregen, deze zélf hebben gemaakt en kunnen verhalen over die talloze veranderingen en moderniseringen die het bedrijf zo groot hebben gemaakt.

De fotograaf, filmer, beeldmaker bepaalt zelf welke verhaallijn wordt gekozen, dit overigens in nauw overleg met de opdrachtgever, De Stad Verbeeldt. Een set van vier thema’s vormt het kader waarbinnen de producties tot stand dienen te komen.


Kwadrant Verhalen van Harculo

Dit zogenaamde kwadrant biedt houvast en geeft sturing waar nodig of gewenst. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de discussie over klimaatverandering en energietransitie (Oog voor de toekomst), waarbinnen verschillende generaties zich bewust zijn van de plaats die men ten opzichte van elkaar inneemt (Oog voor de ander).

De nadruk op het intergenerationele karakter van het project, in combinatie met het besef van de grote uitdagingen van deze tijd is al geruime tijd voor de initiatiefnemers vanzelfsprekend.
Iedereen, jong en oud, heeft belang bij een sociale omgeving met oog voor de natuur, waarin men werkt aan duurzame oplossingen voor de problemen inzake milieu en energie.


Stichting De Stad Verbeeldt stelt een bedrag van € 5000 beschikbaar voor elke geselecteerde foto- of filmopdracht, inclusief productie, expositie en – in overleg – een (multimediale) productie, te publiceren op de site van De Stad Verbeeldt. De opdrachtnemer verzorgt daarnaast een atelier voor amateurs. De gemeente Zwolle heeft subsidie verleend voor deze foto- / filmopdracht inclusief de bovengenoemde randactiviteiten / productie

Film: De Stad Verbeeldt heeft in 2021 de Foto-opdracht Generation Z: what’s next! uit laten voeren door Linelle Deunk, Adrienne Norman en Flora Madu.
Foto- en Filmopdracht Verhalen van Harculo
Werving en selectiecriteria Verhalen van Harculo

De werving- en selectiecommissie Verhalen van Harculo bestaat uit:Contact: Fieke van ’t Riet, programmamanager en coördinator Foto – en Filmwedstrijd Verhalen van Harculo. Zie Persbericht Verhalen van HarculoPrivacyverklaring

© copyright 2018-2024 de stad verbeeldt