Login       


Fieke van ’t Riet, programmamanager De Stad Verbeeldt

Fieke van ’t Riet (MA, USBO/Bestuurs- en Organisatiewetenschappen te Utrecht) is programmamanager/projectleider/ontwikkelaar van het programma ‘De Stad Vertelt met o.a. de World Press Photo expositie 2018’. Voorgaande jaren heeft zij de World Press Photo 2016 en 2017 naar Zwolle gehaald en de samenwerking tussen onderwijs, culturele, maatschappelijke organisaties, overheid en het bedrijfsleven rond internationale fotografie en beeldverhalen op de kaart gezet samen met een artistiek team en kernteam.

In 2016 was de eerste expositie na zoveel jaren van afwezigheid weer in Zwolle te zien in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle.

In 2017 heeft zij met een artistiek team het project World Press Photo – KidsRights – You and I ontwikkeld. In 2018 is het project De Stad Vertelt met o.a. de World Press Photo expositie 2018 ontwikkeld samen met het artistiek team en kernteam.

In 2018 is de nieuwe stichting De Stad Verbeeldt opgericht. Het doel van deze nieuwe stichting is het bevorderen van nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatie in relatie tot storytelling in fotografie, beeld en geluid in de regio Zwolle en Oost Nederland. De stichting wil de nieuwe technologie in relatie tot fotografie, film, beeld en geluid versterken, waarbij meerdere platformen worden ingezet op het gebied van fotografie, film, crossmediale en multimediale producties, animatie, gaming en virtual reality.

Fieke van ’t Riet werkt vanuit haar eigen bedrijf Fieke van ’t Riet, Projectmanagement, Advies & Coaching voor Stichting De Stad Verbeeldt. Daarnaast werkt zij bij Hogeschool Capabel Social Work en Toegepaste Psychologie te Utrecht en bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Hbo Social Work. Zij heeft meer dan 30 jaar werkervaring in het hbo als teamleider en docent in het Hbo en Mbo. Zij heeft veel projecten en programma’s ontwikkeld voor diverse opdrachtgevers in de sectoren cultuur, welzijn en hulp- en dienstverlening. Fieke is nauw betrokken bij de actuele ontwikkelingen in het hbo (NHL, Capabel, Windesheim) zowel in beroepenveldcommissies als adviseur / ontwikkelaar. Daarnaast is zij subsidioloog en cultureel maatschappelijk ondernemer op het terrein van exposities, cultuur, fotografie, film, cultuureducatie en cultuurparticipatie en huiskamerconcerten. Tevens heeft zij 8 jaar politiek bestuurlijke kennis en ervaring en 30 jaar gewerkt als theatermaker binnen Stichting ROSA.

www.fiekevantriet.nl

terug


Privacyverklaring

© copyright 2018-2023 de stad verbeeldt